TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Aktuellt inom arbetsrätt

Nedan hittar du aktuell information inom arbetsrätt 2016.
 

Nya lagar och förordningar inför årsskiftet 2015/16

 

Införande av en ytterligare öronmärkt föräldramånad
Riksdagen har beslutat att införa en tredje s.k. pappamånad i föräldraförsäkringen. Förändringen träder i kraft vid årsskiftet 2015/16.
Beslutet innebär att det antal dagar som en förälder inte kan avstå till den andra föräldern ökas från 60 till 90 dagar. Antalet dagar som ger rätt till jämställdhetsbonus minskas i motsvarande mån.

Avskaffande av den bortre gränsen i sjukförsäkringen
Riksdagen har beslutat att avskaffa den bortre gränsen i sjukförsäkringen från och med den 1 februari 2016. I dagsläget upphör i normalfallet rätten till sjukpenning efter ca 2,5 års sjukskrivning. Förändringen påverkar inte övriga hållpunkter i rehabiliteringskedjan, utan endast den bortre gränsen.

Avskaffande av vårdnadsbidraget
Riksdagen har beslutat att avskaffa lagen om vårdnadsbidrag. Lagen upphör vid utgången av januari 2016. I dagsläget gäller att kommuner kan besluta om 3 000 kr i månaden till förälder som är hemma och vårdar barn. Att denna lag försvinner får vissa arbetsrättsliga följdverkningar. Därigenom försvinner rätten till ledighet enligt föräldraledighetslagen under tid som vårdnadsbidrag uppbärs. Dessutom påverkar det tillämpningen av bestämmelsen i 11 § LAS om när uppsägningstiden av en arbetstagare som uppbär vårdnadsbidrag ska börja löpa. Övriga föräldraledigheter påverkas inte.

Skärpta regler mot missbruk av tidsbegränsade anställningar (DS 2015:29)
Regeringen har lämnat ett lagförslag till riksdagen om regler mot missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar. Förändringen förslås träda i kraft i maj 2016. Eftersom det finns en majoritet i riksdagen för förslaget kan man utgå från att riksdagen kommer säga ja till det. Lagförslaget innebär att en ny konverteringsregel införs som medför att en allmän visstidsanställning enligt LAS övergår i fler fall än idag. Eftersom våra medlemsföretag har kollektivavtal som exklusivt reglerar (d.v.s. ersätter LAS-regler) i vilka situationer arbetsgivaren får tidsbegränsa anställningsavtal påverkas våra företag inte av denna eventuella lagändring. Överenskommelse om tidsbegränsad anställning får, liksom idag, endast träffas under de förutsättningar som finns angivna i våra kollektivavtal. Det innebär att om en tidsbegränsad anställning inte stämmer överens med dessa regler, är en sådan anställning inte tillåten.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se