Rapporter, arbetsmiljö

Här publiceras olika rapporter kring arbetsmiljö.

"Arbetsskador inom träindustrin"

TMF har med IVL Svenska Miljöinstitutet haft ett projekt där arbetsskadorna inom trä- och möbelindustrin har analysterats. Projektet har finansierats av AFA Försäkring. Rapporten "Arbetskador i Träindustrin" finns att ladda ner nedan.

Relaterad information:

Rapporten "Arbetsskador i träindustrin" (extern länk)

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se