Kurser, arbetsmiljö

Med kurserna på arbetsmiljöområdet vänder vi oss framför allt till chefer samt till dem som hanterar arbetsmiljö- och utvecklingsfrågor.  Syftet är att ge insikt och kunskap om lagstiftningens och avtalens konsekvenser för företagens verksamhet och utveckling samt betydelsen av en god arbetsmiljö.

För mer information:

Kontakta Martina Hallgren, ansvarig för arbetsmiljö på TMF.
 

Relaterad information:

Kurser i arbetsmiljö (ligger under Arbetsgivarfrågor)


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se