Hjälpverktyg

Duktigt folk söker sig inte till företag med dålig arbetsmiljö. Inom TMF hjälper vi på olika sätt våra medlemsföretag att utveckla arbetsmiljön. Detta sker exempelvis genom allsidig och kontinuerlig information, rådgivning och utbildning.  Vår strävan är att genom hög specialistkompetens inom arbetsmiljöområdet tillgodose våra medlemmars krav och önskemål.

Vi stöder forskning och medverkar i olika utvecklingsprojekt för att hitta praktiska lösningar på angelägna arbetsmiljöproblem och vi arbetar målmedvetet för att öka förståelsen och respekten för den goda arbetsmiljön. Många av projekten utmynnar också i olika arbetsmaterial.

Här hittar du några exempel på arbetsmaterial som kan vara hjälpverktyg i ditt miljöarbete:
• Systematiskt arbetsmiljöarbete i det lilla träindustriföretaget. Finns att beställa på Prevents bokhandel, art nr 326.
• Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete, från Arbetsmiljöverket, ADI 585.
• Prevents KemiGuide - hantering av kemiska produkter. Finns att beställa på Prevents bokhandel.
• Ljud och oljud - ett verktyg (CD) för att skapa god ljudmiljö på arbetsplatsen. Finns att beställa på Prevents bokhandel.
• Buller och buller skador. Arbetsmiljöverkets ADI-broschyr nr 433. Finns att beställa på Arbetsmiljöverkets webbplats.
• Utred och dra lärdom av olyckor och nästan- olyckor, Arbetsmiljöverket, ADI 618.
• Att förutse konsekvenser, Arbetsmiljöverket, ADI 575
• Trämögel, se Arbetsmiljöverkets ADI-broschyr 573 om Trämögel. Finns att beställa på Arbetsmiljöverkets webbplats.
• Så får barn och ungdomar arbeta, Arbetsmiljöverket, ADI 043.

Vibrationsdatabasen
Yrkes- och miljömedicin vid Umeå Universitet har en vibrationsdatabas med mätdata för hand- och armvibrationer samt för helkroppsvibrationer. Se länken nedan.

Rehabkedjan
Från och med den 1 juli 2008 gäller nya regler i sjukförsäkringen, med bl a rehabkedjan där den anställdes arbetsförmåga och rätt till sjukpenning bedöms. Se länk till Försäkringskassan.

För mer information:

Martina Hallgren
Martinas kontaktkort


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se