Rehabilitering

Syftet med rehabilitering är att ge den anställde hjälp att återvinna sin arbetsförmåga. På alla arbetsställen, stora och små, offentliga och privata, ska det finnas en arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som kan bidra till en snabb återgång i arbetet och det är arbetsgivaren som ska organisera denna verksamhet på ett lämpligt sätt.

Det innebär att arbetsgivaren ska se till att det för rehabiliteringsverksamheten finns:

  • kompetens och kontaktpersoner
  • ekonomiska resurser avdelade för ändamålet
  • policy för rehabiliteringsverksamheten
  • tydlig uppgiftsfördelning för hur uppföljningen ska ske
  • information hur samverkan med arbetstagarna ska gå till
     

Se användbara länkar till höger.
Via medlemsinloggning
kommer du till en mer detaljerad beskrivning av Rehabiliteringskedjan.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se