Säkerhetsvisaren

Prevent driver till­sammans med TMF, Byggindustrierna och fackförbunden GS-facket, Byggnads och Ledarna ett genemsamt projekt, med start hösten 2013, för att väcka intresse för begreppet säkerhetskultur.

En del i projektet är ett webbenkätsverktyg - Säkerhetsvisaren - som lanserades i början av november och som är tänkt att höja nivån på säkerhetsmedvetenheten.

Säkerhetsvisaren_223x199_TMFSäkerhetsvisaren är kostnadsfri och ger företag möjlighet att se vad de kan arbeta med för att förbättra säkerhetskulturen och på så sätt minska tillbud och olyckor. Säkerhetsvisaren ger även tips på hur företagen kan arbeta vidare och skaffa sig mer kunskap.

FAKTA: Branschprojektet Säkerhetskultur
• Syftet med projektet är att öka medvetenheten för säkerhets­frågor och hur kulturen på arbetsplatsen påverkar.
• Projektet riktar sig till företag med 20–50 anställda inom bygg-, trä- och möbel­branschen.
• Målgruppen är i första hand chefer och lednings­personer.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se