Sanktionsavgifter

Från 1 juli 2014 träder Arbetsmiljöverkets nya sanktionssystem i kraft. Tidigare var ca 120 paragrafer straffsanktionerade, dvs kunde ge böter. Nu kommer istället ett 40-tal paragrafer att ha en sanktionsavgift kopplad till sig.

Tanken är att de paragrafer som framöver är förenade med sanktionsavgift är tydligt formulerade, enkla att förstå och att det finns en hög risk för olycksfall eller ohälsa om man inte följer bestämmelsen. En överträdelse ska konstateras av inspektör vid inspektion och därefter beslutar Arbetsmiljöverkets jurister om ett avgiftsföreläggande. Sanktionsavgiften avser tiden före inspektion, eventuellt föreläggande eller förbud avser tiden efter inspektion.
Se bild nedan.

Sanktionsavgifter-process-2014 420

Reglerna med sanktionsavgift riktar sig i de flesta fall till arbetsgivare, men det finns även särskilda bestämmelser för tillverkare/importörer samt byggherrar och byggarbetsmiljö-samordnare.

Det finns användbara dokument att ladda ner till höger - de kräver dock medlemsinloggning.


Dokument

Sammanställning - föreskrifter och paragrafer med sanktionsavgifter.pdf
Träindustricirkulär 15-2014 Sanktionsavgifter istället för böter.pdf

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se