Systematiskt arbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsgivarens arbete för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp verksamheten i företaget, så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt. Det handlar om att uppmärksamma och ta hänsyn till både psykologiska och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av sk teknisk karaktär. Det som inte kan åtgärdas direkt ska man lägga in i en handlingsplan.

Det systematiska arbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetsgivaren har huvudansvaret, men arbetstagarna ska samverka t ex genom att rapportera risker. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö. Bättre ordning och reda i företaget ger bra arbetsförhållanden, som i sin tur medför ökad trivsel och engagemang i arbetet. Bra arbetsmiljö är lönsamt och på sikt nödvändig, både för att kunna behålla personal och för att i framtiden kunna attrahera ungdomar till branschen.

Arbetsmiljöverket ställer myndighetskrav på att ett förebyggande arbetsmiljöarbete ska finnas på alla företag. 

Hjälpverktyg

Här får du praktisk handledning i systematiskt arbetsmiljöarbete i träindustrin samt hjälp med checklistor och annat arbetsmaterial för att komma igång.

Relaterad information:

Systematiskt arbetsmiljöarbete i träindustrin
Modell för riskbedömning vid verksamhetsförändringar (.PDF 78 kB)
Olycksfall/Öka säkerheten vid maskinarbete
Inga skador i jobbet
Arbetsmiljöverket (extern länk)
Prevents (extern länk)

 

För mer information:

Martina Hallgren
Martinas kontaktkort


 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se