Systematiskt arbetsmiljöarbete i träindustrin

TMF har sammanställt material som du kan ha användning av för att komma ingång med förbättringen på ditt företag.

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en temasida om träindustrin.
TMF har också - tillsammans med Prevent - tagit fram "SAM i det lilla träindstriföretaget", med bildchecklistor. Båda länkarna hittar du till höger.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se