TAK

TAK - Träbranschens Arbetsmiljökommitté - bildades som ett gemensamt organ för sågverks- och träindustrin i mitten på 1990-talet. Parter i samarbetet är Trä- och Möbelföretagen (TMF) samt Skogsindustrierna på arbetsgivarsidan och Skogs- och Träfacket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna på arbetstagarsidan.

Syftet med TAK är att stödja olika slag av verksamhet och utveckling inom arbetsmiljöområdet.  

TAK-dropp

Här kan du läsa nformationsbladet TAK-dropp från parternas gemensamma arbetsmiljökommitté för träbranschen (TAK). TAK-dropp kommer ut 2-4 gånger på år. Syftet är att stödja olika slag av verksamhet och utveckling inom arbetsmiljöområdet. 

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se