Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningarna gäller systematiskt arbetsmiljöarbete, anpassning - och rehabilitering samt arbetsmiljöutbildning. De ska ses som arbetsgivarens minneslista gällande redan lagstadgade arbetsmiljöregler.

 Arbetsmiljölagstiftningens konstruktion är sådan att den gäller alltid, oavsett vad som skrivs i centrala och lokala kollektivavtal. Undantaget är kapitel 6 som handlar om samverkan. Därför kan man avtala om lokala samverkansformer, t ex hur man ska bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet - inte att man ska göra det. Man kan också på lokal nivå bestämma vilket omfattning av arbetsmiljöutbildning som behövs, eftersom lagen inte anger omfattningen. Som riktlinje finns den av parterna och Prevent framtagna grundutbildningen (BAM) som är 3 dagar.

Skriv inte på några lokala arbetsmiljöavtal utan att kontakta någon av våra rådgivare/ombudsmän. Skog- och Träfacket har tagit fram mallar för arbetsmiljöavtal som vi från arbetsgivarsidan inte accepterar. Lokala arbetsmiljöavtal som upprepar kraven i arbetsmiljölagstiftningen medför att arbetsgivaren riskerar skadestånd från facken och föreläggande från Arbetsmiljöverket.

 

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se