TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Arbetsmiljö

På olika sätt hjälper TMF våra medlemsföretag att utveckla arbetsmiljön. Detta sker bland annat genom information, rådgivning och utbildning. Vår strävan är att genom hög specialistkompetens på arbetsmiljöområdet tillgodose våra medlemmars behov.

Våra specialister på arbetsmiljöområdet bevakar också medlemsföretagens intressen gentemot myndigheter, motparter och andra organisationer.

Till höger hittar du intressanta länkar inom arbetsmiljö.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se