Film - Avtal 2016

Här samlar vi filmer som producerats av TMF i samband med Avtal 2016.


TMF:s förhandlingschef kommenterar de nya avtalen
I följande film berättar TMF:s förhandlingschef, Eva Glückman, om de viktigaste konsekvenserna av Avtal 2016 och de fyra kollektivavtalen för trä- samt stoppmöbelindustrin. Intervjun gjordes på Fogia - ett av våra medlemsföretag.
Kontakta gärna TMF:s regionala rådgivare för mer vägledning.

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se