Debatt - Avtal 2016

Här hittar du de debattinlägg som rör Avtal 2016.
2016-03-04: DEBATT; Skärpt konkurrenskraft ger fler jobb

Årets avtalsrörelse är avgörande för vi ska klara av att stärka svensk konkurrenskraft och skapa fler jobb i Sverige och i Kronobergs län. Carina Hermansson, förhandlare och regionansvarig för sydost på IKEM och åtta andra arbetsgivarorganisationer tydliggör konkurrenskraftens betydelse i avtalsförhandlingarna. Debattinlägget är publicerad i Smålandspostens nättidning den 4 mars. 


2016-02-09: DI DEBATT: "Facken måste ta ansvar för Sverige"

"Historiskt har den svenska fackföreningsrörelsen sett vikten av att ta ansvar för hela Sverige. Det har funnits en insikt om hur jobb skapas och att kostnaderna för arbetskraft påverkar vår konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning. Tyvärr har vi på senare år sett hur vissa fackförbund tar steg från att förvalta detta förtroende och agerar mer kortsiktigt för sina egna intressen. Denna utveckling har tilltagit i årets avtalsrörelse".
Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv, samt Peter Jeppssson, vice vd Svenskt Näringsliv, skriver på DI Debatt.


2015-12-09: DN DEBATT: "Industriavtalen måste ligga klart under en procent per år"

Fackens krav orealistiska. Löneökningar runt 3 procent är inte möjliga. Industriföretagens lönekostnader har under flera år ökat snabbare i Sverige än i de flesta av våra viktigaste konkurrentländer. Det krävs nu en lång period av återhållsamma löneökningar för att konkurrenskraften ska kunna förbättras, skriver industrins arbetsgivare på DN Debatt; inklusive TMF:s vd David Johnsson.


2015-12-04: Eva Glückman: "Gemensamt ansvar"

TMF:s förhandlngschef Eva Glückman om förberedelserna och ambitionerna inför Avtal 2016.


2015-10-09: David Johnsson: "Det kan bli komplicerade avtalsförhandlingar"

Trä- och Möbelföretagens vd David Johnsson skriver om det viktiga förberedelsearbetet inför nästa års avtalsförhandlingar - förhandlingar som han befarar kommer att bli komplicerade.

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se