Nyheter - Avtal 2016

Här kan du läsa de nyheter som rör Avtal 2016.
2016-04-21: Unionen och Sveriges Ingenjörer nekas strejk efter AD-dom

Unionen och Sveriges Ingenjörer får inte strejka i pensionsfrågan. Domstolen ger därmed arbetsgivarparten Almega rätt i dess invändning att pensionsavtalet inte är uppsagt och att det därmed råder fredsplikt.


2016-04-18: Byggstrejken är över

Byggnads och Sveriges Byggindustrier enades på söndagskvällen den 17 april om ett nytt, 13-månader långt, avtal. Strejken är därmed över. vtalsvärdet är 2,2 procent på 12 månader och räknas upp om 2,38 procent på 13 månader.


2016-04-13: Sveriges Byggindustrier varslar om skyddsåtgärder mot Byggnads storstrejk

Tisdagen den 12 april påbörjade Byggnads en strejk som direkt och indirekt berör 525 arbetsplatser och 9700 byggnadsarbetare i ett första skede. Sveriges Byggindustrier har varslat om skyddslockout på Byggavtalets område avseende Byggnads medlemmar som är anställda i medlemsföretag som direkt eller indirekt är påverkas av Byggnads strejk.


2016-04-07: Sveriges Ingenjörer och Unionen varslar mot Almega

Bakgrunden till varslen är främst Unionen och Sveriges Ingenjörers krav på att införa ”flexpension”. Stridsåtgärderna omfattar mer än 10 000 medarbetare, och om parterna inte kommer överens innan dess så träder konfliktåtgärderna i kraft den 18 april 2016, kl 12.00.


2016-04-06: Varsel från Byggnads

Byggnads har varslat om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Varslet är uppdelat i tre delar: stridsåtgärder som träder i kraft den 12 april, den 19 april samt den 26 april. Enligt Byggnads omfattar varslet 60 företag och 2.600 medlemmar.


2016-04-04: Svenskt Näringsliv och LO sätter ner foten

LO och Svenskt Näringsliv gör gemensam sak och rekommenderar parterna som ännu inte har tecknat avtal i avtalsrörelsen att följa märket. De träffade avtalen inom industrin och handeln på 2,2 procent i löneökningar bör ses som normerande. ”Vi måste ta ansvar för att konkurrenskraften kan bibehållas och stärkas”, säger Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.


2016-03-09: TMF säger nej till OpO-skiss om ett tvåårigt avtal

Den 7 mars överlämnade de opartiska ordförandena, OpO:s, en skiss som innehöll förslag på ett tvåårigt avtal. Dagen efter meddelade TMF att skissen inte kunde accepteras i dess nuvarande form.
- Vår bedömning är att förutsättningarna för att kunna träffa längre avtal är att de fortsatta diskussionerna utgår från en väsentligt lägre kostnadsnivå än under innevarande avtalsperiod, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF, i en kommentar.


2016-02-09: Avtalsrörelsen viktigaste frågor; TMF:s vd betonar konkurrenskraften

Avtalsrörelsen är i full gång. Men vilka frågor handlar det om? Arbetsmarknadsnytt går igenom de åtta viktigaste sakerna att hålla koll på och TMF:s vd uttalar sig om företagens internationella konkurrenskraft.


2015-12-22: "Möbelkunderna väntar sig snabba resultat”

I dag lever möbelbranschen i en helt annan värld än på 1970-talet. Handeln på nätet har förändrat branschen. Det är snabba puckar och numera vill kunderna ha sina möbler direkt. Därför blir flexibilitet i arbetstiden en av de viktigaste frågorna för TMF i årets avtalsrörelse. ”Vi måste kunna hantera produktionstoppar och dalar bättre”, säger Eva Glückman, TMF:s förhandlingschef till Arbetsmarknadsnytt.


2015-12-16: Flera fack kräver högre löneökningar än industrin

Flera förbund inom LO utmanar den rådande ordningen på arbetsmarknaden och kräver högre löneökningar än industrin.


2015-12-15: Makten över arbetstiden i fokus

Under morgonen växlade GS-facket avtalskrav med sina motparter i Trä- och möbelföretagen (TMF), Grafiska Företagen (GFF) och Skogs- och Lantarbetsgivarerförbundet (SLA). Arbetsgivarna går fram med gemensamma krav – överst på listan står större möjligheter att anpassa arbetstiden efter orderläget.
– Arbetstiden måste vara kundorderorienterad. Vid förra avtalsrörelsen kom vi överens om ett system för varierad arbetstid och det har varit väldigt populärt bland våra medlemmar. Det där vill vi bygga vidare på, säger David Johnsson, vd på TMF, till Dagens Arbete.


2015-12-09: TMF:s styrelse fastställde avtalsyrkanden

Idag, den 9 december, fastställde TMF:s styrelse avtalsyrkanden inför kommande avtalsrörelse (Avtal 2016). Om knappt två veckor – den 21 december - byts avtalsyrkanden med våra fackliga motparter.
Så här kommenterar TMF:s förhandlingschef Eva Glückman:
- Våra avtalsyrkanden, kommer bland annat att handla om en större möjlighet till företagsanpassade lösningar. För att vi ska kunna möta den internationella konkurrensen måste vi nå en ökad flexibilitet i våra kollektivavtal och det blir en av våra viktigaste frågor i kommande avtalsrörelse.


2015-11-27: Facken inom industrin säger ja till avtalsplattform

De fem förbunden i Facken inom industrin har i dag gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 2 november.


2015-11-19: Kinnarps vd: "Allvarligt läge för svenska företagsamheten"

För höga löneökningar i avtalsrörelsen riskerar att få stora konsekvenser. Och medvetenheten kring problematiken är liten, menar Per-Arne Andersson, vd på Kinnarps.


2015-11-11: WEBBSÄNDNING: Skarpt läge inför avtalsrörelsen 2016

Onsdagen den 11 november erbjöd ett antal arbetsgivarorganisationer - TMF, Industriarbetsgivarna, IKEM, TEKO, Livsmedelsföretagen, SLA, och Grafiska företagen - en exklusiv webbsändning med anledning av det skarpa läge vi befinner oss i.


2015-11-03: Pressträff Avtal16: Osäkerhet och utmaningar för svensk industri och handel

Arbetsgivarna inom industrin, tillsammans med Svensk Handel, kommenterade facken inom industrins avtalsplattform och gav förutsättningarna inför avtalsrörelsen på en pressträff i Kungsträdgården under tisdagsförmiddagen.
Så här säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF:
- Jag kan bara hålla med om vad som sas vid presskonferensen. Vid förra avtalsrörelsen blev kostnadsökningarna för höga. De kommande avtalen måste vara bättre anpassade för verkligheten. Produktiviteten har inte ökat vilket vi måste ta hänsyn till i förhandlingarna annars är risken stor att vi inte kommer ha någon produktion i Sverige. Det är inte bra för någon.


2015-10-21: Ingen LO-samordning inför Avtal 16

I dag kom besked om att LO inte samordnar LO-förbunden kring gemensamma avtalskrav utan att varje förbund kommer att driva förhandlingarna i enskild ordning. TMF:s vd David Johnsson kommenterar beskedet så här:


2015-10-07: KI släpper sin årliga lönerapport

Idag, den 7 oktober, släppte Konjunkturinstitutets sin årliga lönebildningsrapport där man beskriver de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen och den kommande avtalsrörelsen. KI flaggar för riskerna med såväl för låga som för höga löneökningar i kommande avtalsrörelse.


2015-10-05: IER: Höga löneökningar för att rädda inflationsmålet är en riskfylld strategi för industrin

Svensk ekonomi befinner sig i en återhämtning, men trots relativt god tillväxt är inflationen och inflationsförväntningarna låga och Riksbanken har svårt att nå inflationsmålet på 2 procent. Det är några slutsatser som Industrins Ekonmiska Råd (IER) kommer fram till i sin rapport ”Inför 2016 års avtalsrörelse.”

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se