Pressmeddelanden - Avtal 2016

Här kan du läsa de pressmeddelande som rör Avtal 2016.
2016-03-31: Avtal klart för trä- och möbelindustrierna

En överenskommelse om nya kollektivavtal har idag träffats för trä- och möbelindustrierna. Avtalen gäller i ett år och innebär löneökningar på 2 procent och avsättning till deltidspension på 0,2 procent. Det betyder att industrin nu kommit fram till ett märkessättande avtal.
- Det är bra och viktigt att vi nu har nya avtal på plats då alternativet hade varit risk för konflikt, men den höga löneökningen oroar våra företag, och det är en besvikelse att samtalen med facken inte lett till mer moderna avtal. En längre avtalsperiod hade varit betydligt bättre för alla parter, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen, TMF.


2016-03-28: AVTAL 2016: Heltäckande bud från Industrins arbetsgivarparter

Arbetsgivarna inom industrin har idag överlämnat ett heltäckande bud till de fackliga motparterna. Budet som löper över två år innehåller en nivåhöjning med 1,75 procent i årstakt varav 0,1 procent utgör premiehöjning till deltidspension.
Löneavtalens nivåökning blir därmed 3,3 procent under avtalsperioden.


2015-12-21: Avtalskrav överlämnade mellan parterna i trä- och möbelindustrierna

Idag lämnade Trä- och Möbelföretagen, TMF, avtalsyrkanden till GS-facket och mottog  samtidigt deras avtalskrav. TMF:s yrkanden bygger på behovet av att skapa modernare kollektivavtal med företagsanpassade lösningar så att konkurrenskraften hos de svenska företagen kan förbättras.


2015-06-01: Arbetsgivarna inom industri och handel presenterade utgångspunkter inför avtalsrörelsen

Vid en pressträff idag presenterade arbetsgivarorganisationerna inom svensk industri och handel sina utgångspunkter inför avtalsrörelsen 2016. De konstaterade att vi befinner oss i ett komplicerat ekonomiskt läge, med osäker internationell konjunktur och obefintlig inflation. Organisationerna konstaterar att avtalsrörelsen 2016 inte kan utgå från Riksbankens inflationsmål och att arbetsmarknadens parter har ett ansvar att återställa företagens tappade konkurrenskraft. Det innebär att det inte finns något utrymme för reallöneökningar.

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se