Avtalsfrågor

TMF förhandlar fyra kollektivavtal. TMF:s avtalsparter är GS, Unionen, Ledarna samt Sveriges Ingenjörer.

Avtalsförhandlingarna leds av TMF:s förhandlingschef och sker i nära samråd med medlemsföretagen. Diskussioner kring avtalsförhandlingarna förs i såväl den personalschefsgrupp som finns samt i avtalskommittén där representanter för medlemsföretagen ingår.

Om du har frågor kring avtalen - kontakta gärna våra ombud:

 

Eva Glückman OB 2100110

 Eva Glückman, förhandlingschef
 eva.gluckman@tmf.se
 Telefon: 08-762 72 05 Mobil: 0706-22 72 05

Anna Freij OB 2100110

 Anna Freij, förhandlare/arbetsrättsjurist
 anna.freij@tmf.se
 Telefon: 08-762 72 18 Mobil: 072-534 72 18

Susanne Glas 100110

 Susanne Glas, företagsrådgivare/regionsansvarig Umeå
 susanne.glas@tmf.se
 Telefon: 090-71 82 81 Mobil: 070-591 73 53

Stefan-Jernberg100110

 Stefan Jernberg, företagsrådgivare/regionsansvarig Falun
 stefan.jernberg@tmf.se
 Telefon: 023-580 82 Mobil: 070-341 80 82

Anna-Lena-Johansson-2100110

 Anna-Lena Johansson, företagsrådgivare/regionsansvarig Jönköping + Västra Götaland
 anna-lena.johansson@tmf.se
 Telefon: 036-30 32 27 Mobil: 073-035 32 27

Bengt Johansson OB 2100110

 Bengt Johansson, chefsjurist
 bengt.johansson@tmf.se
 Telefon: 08-762 72 41 Mobil: 070–362 72 41

Daniel Peterson OB 1100110

 Daniel Peterson, förhandlare
 daniel.peterson@tmf.se
 Telefon: 08-762 79 62 Mobil: 076-827 79 62

Katia Storm OB 2100110

 Katia Storm, förhandlare/arbetsrättsjurist
 katia.storm@tmf.se
 Telefon: 08-762 79 88 Mobil: 0702-75 33 71

Christina Villa OB 2100110

 Christina Villa, förhandlare
 christina.villa@tmf.se
 Telefon: 08-762 68 28 Mobil: 070-256 32 31

Ambjörn Wahlberg100110

 Ambjörn Wahlberg, företagsrådgivare/regionsansvarig; jur.kand. Malmö
 ambjorn.wahlberg@tmf.se
 Telefon: 040-35 25 60 Mobil: 070-590 83 90

Thomas Wall MS100110

 Thomas Wall, företagsrådgivare/regionsansvarig Växjö
 thomas.wall@tmf.se
 Telefon: 0470-74 84 22 Mobil: 072-742 84 22

   
 

 

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se