FAQ Yrkesintroduktion


1. Kan jag ensidigt som arbetsgivare välja att anställa en person på yrkesintroduktionsanställning?
Svar: Nej. En förutsättning för att kunna anställa någon på en yrkesintroduktionsanställning är att ni som företag har en lokal överenskommelse med GS-facket om att tillämpa detta avtal. Sådan överenskommelse kan göras med verkstadsklubben på företaget eller med GS-avdelningen.

2. Vem kan jag ta in på en yrkesintroduktionsanställning?
Svar: Yrkesintroduktionsanställningen kan användas för alla unga som inte har fyllt 25 år och som saknar yrkeserfarenhet från just din typ av verksamhet.

3. Om man har haft en yrkesintroduktionsanställning, får man då tillgodoräkna sig tiden som anställningstid inom företaget?
Svar: Ja. I detta avseende så likställs denna anställningsform med övriga i kollektivavtalet förekommande anställningsformer.

4. Kan en yrkesintroduktionsanställning förlängas utöver 12 månader?
Svar: Ja, under särskilda omständigheter. Om det i linje med avtalets syfte kan motiveras så kan en förlängning med som mest ytterligare 12 månader bli aktuell. Detta förutsätter dock en förhandling och överenskommelse facket.

5. Vilka turordningsregler gäller vid en arbetsbrist?
Svar: Personer som har en yrkesintroduktionsanställning utgör en egen turordningskrets och omfattas således inte av eventuell driftinskränkningen. Om det däremot finns personer med förtur till återanställning vid yrkesintroduktionsanställningens utgång som också har längre anställningstid så har de personerna på återanställningslistan förtur.

6. Vilken lön ska företaget betala om det finns ett lokalt löneavtal på arbetsplatsen?
Svar: Lönen regleras i det centrala avtalet om yrkesintroduktion oberoende av eventuella lokala löneavtal.

7. Finns det någon karenstid om man vill anställa någon som är arbetslös?
Svar: Ja, personen ska ha varit arbetslös och inskriven på arbetsförmedlingen under minst 90 dagar under en fyramånadersperiod.

8. Finns det någon karenstid eller begränsning om man vill anställa någon som tidigare har haft en Yrkesintroduktionsanställning?
Svar: Om han eller hon har haft en yrkesintroduktionsanställning tidigare hos en annan arbetsgivare medför detta inget hinder eller karens.

9. Kan jag få något ekonomiskt stöd för den här typen av anställning?
Svar: Ja det finns ekonomiskt stöd att få. Ansökan görs på Arbetsförmedlingens hemsida och efter beslut kan företaget få stöd, både i form av rabatterad arbestgivaravgift och också ett handledarstöd.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se