TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Avtal

TMF förhandlar fyra kollektivavtal för trä- och stoppmöbelindustrin. TMF:s avtalsparter är GS, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. 

De nya avtalen som tecknats för trä- och stoppmöbelindustrierna gäller från och med den 1 april 2016-31 mars 2017.
Dessutom finns ett tillsvidare-avtal med Ledarna, det s k Ledaravtalet, som är processlöneavtal som avgör hur lön och andra villlkor ska hanteras för fackförbundets medlemmar.

Sedan hösten 2013 har Trä- och Möbelföretagen, TMF, ingått avtal med GS-facket om yrkesintroduktion
TMF har även antagit två avtal med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer som gäller från 1 december 2015; Arbetstagares uppfinningar samt Konkurrensklauser.

Klicka vidare till respekive avtal enligt menyn till vänster. OBS! Majoriteten kräver medlemsinloggning

Beställning av avtal
Nya tryckta, 1-åriga kollektivavtal har skickats ut till våra medlemsföretag. Avtalen skickades i ett exemplar vardera.
De medlemsföretag som önskar, kan beställa fler exemplar genom att skicka e-post till carina.gisler@tmf.se.
Vid beställning är det viktigt att ange korrekta adressuppgifter samt önskat antal. Enstaka exemplar skickas kostnadsfritt, men vid beställningar av fler än fem stycken kommer TMF att ta ut ett självkostnadspris som faktureras.

Frågor
Om du har frågor kring avtalen är du välkommen att kontakta våra ombud.
Extra exemplar
Om ditt företag är intresserat av extra exemplar kostar de 20:- (exkl. moms) vid beställning av fler än fem böcker.

Frågor
Om du har frågor kring avtalen är du välkommen att kontakta våra ombud.
Extra exemplar
Om ditt företag är intresserat av extra exemplar kostar de 20:- (exkl. moms) vid beställning av fler än fem böcker.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se