Avtal 2012

På dessa sidor samlar Trä- och Möbelföretagen all information om avtalsrörelsen 2011-2012. Här hittar du de senaste nyheterna, tidplan, kontaktinformation om oss samt våra motparter.

avtal2012450px Det finns även sidor där du kan läsa in dig på avtalsrörelsens fundament och de mest förekommande termerna - Avtalsrörelsens ABC.

Under hösten 2011 skickade även TMF ut ett särkilt anpassat nyhetsbrev för Avtal 2012. 
 


 


 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se