Avtalsrörelsens ABC

Vilka förhandlar under en avtalsrörelse? Vad är märket? På vilket sätt påverkar finansoron avtalsrörelsen? Det är några av de frågor som besvaras av vice vd Christer Ågren i Svenskt Näringslivs studioprogram Avtalsrörelse-ABC. Läs även Svenskt Näringslivs allmänna avtalsguide.

Avtalsguide - Svenskt Näringsliv:
Avtalsguide - Svenskt Näringsliv

Studioprogrammet Avtalsrörelse-ABC (Sv. Näringsliv):
Avtalsrörelsen-ABC (videolänk)


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se