Nyheter - Avtal 2012

Här kan du läsa de nyheter som rör Avtal 2012.
2011-12-14: Nytt kollektivavtal klart

Nya kollektivavtal har nu träffats med GS-facket för trä- och stoppmöbelindustrierna. Avtalen ger löneökningar på 3 procent över 14 månader. Detta innebär en årskostnad för företagen på 2,6 procent.


2011-12-12: Nytt avtal för industrin klart

Nya kollektivavtal har nu träffats för trä- och stoppmöbelindustrierna. Avtalen ger löneökningar på 3 procent över 14 månader. Från detta ska avräknas 0,25 procent för hela avtalsperioden - detta på grund av slutavräkning för en tidigare införd pensionsförändring. Löneökningskostnaderna över avtalsperioden stannar därför på 2,75 procent över 14 månader.
Avtalen har dock sitt pris och TMF:s förhandlingschef och vice vd, David Johnsson, är orolig för konsekvenserna för trä- och stoppmöbelindustrierna.


2011-12-08: Allt kraftigare inbromsning i ekonomin

Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. Detta gäller stater och banker i Europa, men även inom företag och privatpersoner i Sverige. Företagens framtidsutsikter fortsätter att bli mer negativa. Prognosen för tillväxten i Sverige 2012 ligger kvar på 0,2 procent. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för fjärde kvartalet, som har titeln "Sparkrisen".


2011-12-02: Krisläge för svenska trävarubranschen

Läget för svensk trävarusektor med sågverk och småhustillverkare är akut. Trävarupriserna faller och byggandet sjunker till rekordlåga nivåer. Samtidigt ligger timmerpriserna kvar på orimligt höga nivåer. Hoppet står till produktionsneddragningar i jul! Läs mer på danskebank.se (pdf).


2011-12-02: Maximalt fel tidpunkt

Arbetsgivarna inom industrin sa ja till medlarnas bud på 2,4 procents löneökning det närmaste året, trots att de säger att siffran är för hög. De fem fackförbunden svarade nej och vidhöll sitt krav på 3,7 procent. En del suckar uttråkat och tänker att parterna bara spelar sina roller. Dessvärre är den fackliga argumentationen både verklighetsfrånvänd och riskabel. Läs mer på DN:s Ledarsida
 


2011-11-29: "Merparten mår inte alls bra"

Trä- och Möbelföretagens vd, Leif G Gustafsson, delar inte den positiva bild av träindustrin som GS-facket förmedlar under pågående avtalsförhandlingar. Bland annat menar han att "flertalet företag inte alls mår bra". Läs Leifs svar i en artikel i Dagens Arbete.


2011-11-29: Slutlig hemställan den 29 november

TMF har i dag tisdag, den 29 november, tagit emot en slutgiltig hemställan från OpO. Förslaget kommer att behandlas internt hos TMF och i TMF:s styrelse. Svar ska lämnas i morgon onsdag.


2011-11-17: TMF:s förhandlingschef inför avgörande veckor

TMF tog i går, den 16 november, emot en skriftlig hemställan från OpO. Svar på denna ska lämnas på fredag eftermiddag. Förhandlingarna går nu in i skarpt läge. Det är endast två veckor kvar tills fredsplikten upphör och ett avtal ska vara på plats. TMF:s förhandlingschef och vice vd David Johnsson svarar här på några frågor om förhandlingsläget. 


2011-10-14: TMF:s vd om marknadsläget

Läs en intervju med TMF:s vd, Leif G Gustafsson, om marknadsläget just nu och hur det påverkar trä- och möbelindustrin.


2011-09-23: Trä- och Möbelföretagen (TMF) presenterar tillsammans med Grafiska Företagens Förbund, SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Skogsindustrierna samordnade krav mot GS

Kollektivavtalen måste spegla verkligheten, och de måste stödja företagen i att verka på en global marknad. Lön måste bestämmas utifrån företagens förutsättningar och de enskilda medarbetarnas prestationer. För att snabbt kunna anpassa verksamheten behöver dessutom våra medlemsföretag kunna bestämma när arbetet ska utföras. TMF kommer därför mot GS att driva följande samordnade frågor: 


2011-09-19: "Avtalsförhandlingar i skuggan av ekonomisk osäkerhet"

Från och med september inleds Avtal 2012 på allvar. David Johnsson, vice vd, förhandlingschef och ansvarig för TMF:s avtalsrörelse, svarar på frågor om hur förhandlingarna går till och siar om hur scenariot ser ut. David kommer att återkomma med regelbundna rapporter under hösten. 


2011-09-14: GS förbundsmöte säger nej till LO-samordning

GS förbundsmöte beslutade på onsdagen att ställa sig bakom Facken inom industrins krav inför avtalsrörelsen. Läs mer på www.gsfacket.se.


2011-08-29: REPLIK: "Avtalsförhandlingarna ska fokusera på åren som kommer"

Även om det skett en återhämtning är det fortfarande en bit kvar till de produktionsnivåer som rådde före krisen 2008-2009. Inför höstens avtalsförhandlingar måste fokus vara på arbetskostnader och villkor för kommande år, inte för de år som varit. Det skriver Trä- och Möbelföretagen, tillsammans med ett antal arbetsgivarorganisationer, i en replik på industrifackens krav att "Våra medlemmar ska ha mer i årets avtalsrörelse" på DN Debatt den 25augusti.


2011-06-01: Industriavtal antaget av TMF:s samtliga motparter
GS ställde sig idag bakom det nya Industriavtalet. I och med detta har TMF:s samtliga motparter antagit det nya Industriavtalsförslaget.

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se