PM - Avtal 2012

Här kan du läsa de pressmeddelande som rör Avtal 2012.
2011-12-21: Nya tjänstemannaavtal

Trä- och Möbelföretagen, TMF, har idag träffat avtal med tjänstemannafacken Unionen och Sveriges Ingenjörer om nya kollektivavtal för Trä - respektive Stoppmöbelindustrierna.


2011-12-12: Nytt avtal för industrin klart

Arbetsgivarna inom industrin har i dag tecknat nya avtal med sina fackliga motparter. Avtalen ger löneökningar på 3 procent över 14 månader.


2011-11-30: TMF säger ja till slutbud

Trä- och Möbelföretagen (TMF) säger ja till de opartiska ordförandenas (OpO) slutbud. OpO:s förslag är 2,6 % i löneökningar över 13 månader.


2011-09-05: Oroväckande brist på verklighetskontakt

De krav facken presenterar rimmar illa med deras egen omvärldsbeskrivning och har mycket litet med företagens verklighet att göra. De kommer att försvåra möjligheterna att komma överens, menar arbetsgivarna inom industrin i en första kommentar till de krav som idag presenterats från Facken inom industrin.


2011-06-22: Nya Industriavtalet undertecknat
Ett nytt Industriavtal är nu undertecknat av parterna: fem arbetstagarförbund och tolv arbetsgivarförbund. Avtalet träder i kraft den 1 juli 2011 då det ersätter det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige.

2011-06-22: Hermansson - ny ledamot i Industrins ekonomiska råd
I samband med att arbetsgivar- och arbetstagarparterna undertecknade det nya Industriavtalet utsågs också ledamöter till Industrins ekonomiska råd.

2011-05-23: TMF antar förslag till nytt Industriavtal
Vid dagens ordinarie styrelsemöte beslutade styrelsen i Trä- och Möbelföretagen, TMF, att anta förslaget till nytt Industriavtal.


2011-05-09: Nya opartiska ordföranden utsedda
Industrins parter har utsett sex nya opartiska ordföranden (OpO). Deras uppgift är att biträda avtalsparterna i kollektivavtalsförhandlingar. De opartiska ordförandena har också som uttalad uppgift att bidra till en ökad samordning av förhandlingarna.

2011-05-09: Förslag till nytt Industriavtal klart
Ett förslag till nytt Industriavtal är nu färdigt. Det ska från halvårsskiftet 2011 ersätta det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige.

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se