Tidplan

Här följer en översiktlig tidplan för avtalsrörelsen 2011-2012.

Datum 2011 Aktivitet
9 maj Förslag på nytt Industrivavtal presenteras
9 maj Nya opartiska ordföranden (OpO) utsedda.
13-15 maj GS-fackets kongress
23 maj  TMF antar det nya Industriavtalet.
21 juni Undertecknande av Industriavtalet.
30 aug Facken inom Industrin fastställer avtalsplattform.
5 sept Facken inom Industrin fastställer lönekrav.
Före 30 sept Avtalskrav/yrkanden överlämnas mellan
samtliga parter inom Industriavtalet.
30 sept TMF byter avtalsyrkande med GS-facket
angående träindustri- och stoppmöbelavtalet.
Oktober Förhandlingar
Före 31 oktober TMF byter yrkande med tjänstemannafacken.
November Opartiska ordföranden (OpO) tar över förhandlingarna med GS om parterna inte har träffat avtal.
   30 nov   Avtal med GS klara.
 Utgången av dec Avtal med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer klara.


 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se