Avtal 2013

På dessa sidor samlar Trä- och Möbelföretagen all information om avtalsrörelsen 2013. Här hittar du de senaste nyheterna, tidplan, kontaktinformation om oss samt våra motparter.

AVTALS2013240Det finns även sidor där du kan läsa in dig på avtalsrörelsens fundament och de mest förekommande termerna - Avtalsrörelsens ABC. Vilka förhandlar under en avtalsrörelse? Vad är märket? Vilka är OpO? Och - på vilket sätt påverkar finansoron avtalsrörelsen?

Under hösten 2012-våren 2013 skickar även TMF ut ett särkilt anpassat nyhetsbrev för Avtal 2013. 
 


 


 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se