Film - Avtal 2013

Här samlar vi filmer som producerats av TMF i samband med Avtal 2013.


TMF avtalsfilm 2013
I följande 15 minuter långa film redogör TMF:s förhandlingschef, David Johnsson, om de viktigaste konsekvenserna av Avtal 2013 och de fyra kollektivavtalen för trä- samt stoppmöbelindustrin. Kontakta gärna TMF:s regionala rådgivare för mer vägledning.

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se