Nyheter - Avtal 2013

Här kan du läsa de nyheter som rör Avtal 2013.
2013-04-24: Transportkonflikt

Den varslade transportkonflikten var tänkt att träda i kraft den 24 april kl 12.00 - något som skulle drabba många medlemsföretag inom TMF,  beroende av transporter. Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transport enades dock om ett nytt avtal knappt en timme efter det att strejken utbrutit.


2013-04-02: Parterna överens - ingen byggstrejk

Det blir ingen storstrejk inom byggsektorn. På måndagskvällen, den 1 april, kom parterna överens och sade ja till medlarnas bud.


2013-03-28: Förhandlingarna i ett intensivt skede

Förhandlingarna om nya kollektivavtal är nu inne i ett intensivt skede. De fortsätter under påskhelgen med goda förhoppningar om att nya avtal ska vara klara innan de nuvarande löper ut den sista mars.


2013-03-26: Ingen strejk för elektriker

EIO och Elektrikerförbundet har träffat en överenskommelse om konfliktfrågorna på installationsområdet. Båda parter drar tillbaka sina stridsåtgärder. Inkasseringsavtalet fortsätter att gälla, Elektrikerförbundet återtar sitt krav på så kallad facklig skatt och Installationsavtalet gäller från 1 april med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Parterna fortsätter nu att förhandla om installationsavtalsfrågorna och revidering av Inkasseringsavtalet under medlarnas ledning.


2013-03-18: Uppskjuten byggstrejk

Medlingsinstitutet har idag den 18 mars, efter begäran av medlarna, beslutat att Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier under 14 dagar ska skjuta upp de varslade stridsåtgärderna.


2013-02-28: Byggnads varslar om strejk

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, har varslat om konflikt.


2013-02-07: Strejkvarsel från Elektrikerförbundet

Svenska Elektrikerförbundet, SEF, varslade den 29 januari om strejk. Strejken kan komma att påverka medlemmar i TMF.


2012-12-21: TMF:s förhandlingschef kommenterar yrkanden för Avtal 2013

Den 19 december växlade TMF yrkanden med samtliga fackliga motparter för att utväxla sina respektive krav på önskade förändringar av kollektivavtalen inför de kommande avtalsförhandlingarna under inledningen av 2013. Läs kommentar från David Johnsson, TMF:s vice vd och förhandlingschef.


2012-12-19: Arbetsgivarna vill ha mer makt över tiden

Mer makt över arbetstiden står överst på listan över arbetsgivarnas krav. Men fackförbundet GS har inte för avsikt att släppa på arbetstagarnas inflytande. Läs artikel i Dagens Arbete.


2012-12-17: Konjukturrapport från SN: "Kraftig inbromsning i industriproduktionen"

Höstens kraftiga inbromsning i industriproduktionen fortsätter. Konjunkturen bottnar till sommaren nästa år och följs av en osäker återhämtning. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för fjärde kvartalet, som har titeln "Miljongapet".


2012-11-13: "Fackens krav stoppar inte varselvågen"

20 arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv bemöter de krav industrifacken och LO presenterade den 12 november inför Avtal 2013.

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se