PM - Avtal 2013

Här kan du läsa de pressmeddelande som rör Avtal 2013.
2013-04-02: Avtal klart för trä- och möbelindustrin

Överenskommelse om nya kollektivavtal har nu träffats för trä- och möbelindustrierna. Avtalen ger löneökningar på 6,8 % över 36 månader.


2013-03-31: TMF accepterar OpO:s slutliga hemställan

TMF valde på söndagskvällen att acceptera OpO:s andra och slutliga hemställan. Motparterna Unionen, Sveriges Ingenjörer och GS sa däremot nej.


2013-03-16: TMF tackar ja till OpO:s första hemställan

TMF har liksom övriga arbetsgivare inom Industrin i dag svarat på den första hemställan de opartiska ordförandena (OpO) lämnade i torsdags. Budet innebär ett treårigt avtal med kostnadsökningar på sammantaget 6 % över tre år.


2013-03-08: Byggnads slår till igen

Byggnads har idag utökat sitt redan lagda och synnerligen omfattande konfliktvarsel. Varslet som redan från början är ett av de mest omfattande som lagts på svensk arbetsmarknad i modern tid behöver alltså enligt Byggnads uppfattning utökas ännu mer.


2013-02-28: Byggnads missbrukar konflikträtten

Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Byggnads, har lagt ett varsel, som både slår mot tredje man och som dessutom vittnar om bristande samhällsansvar. Flera samhällsviktiga infrastruktursatsningar, till exempel äldreboende, sjukhus och vägbyggen, kommer att stängas om konflikten bryter ut, och medlemmar i Trä- och Möbelföretagen, TMF, drabbas.


2012-12-19: Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagens Förbund och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet har i dag växlat yrkanden med GS-facket

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se