Tidplan

Här följer en översiktlig tidplan för avtalsrörelsen 2012-2013.  
 

 

2012 Aktiviteter
September Medlemsenkät, TMF
10-26 oktober Regionala avtalsträffar;
Växjö 22/10, Eslöv 23/10 och Jönköping 24/10.
3 december TMF:s styrelse fastställer TMF:s krav
Innan utgången av december TMF byter avtalsyrkande med GS-facket, ang. träindustri- och stoppmöbelavtalet, samt med tjänstemannafacken.
2013 Aktiviteter
Januari-februari Förhandlingar
29 februari Opartiska ordföranden (OpO) tar över förhandlingarna om parterna inte har träffat avtal.
Utgången av mars Samtliga avtal ska vara klara.
   
   
   
   
   
   

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se