Branschspecifik basblocksutbildning

En av TMF:s mest populära utbildningar är  den branschspecifika basblocksutbildningen - en utmärkt grund för dig som arbetsgivare. Utbildningen vänder sig till representanter för trä- och möbelindustrin samt grafiska branschen.

Kursen innehåller en genomgång av gällande relevanta lagregler, avtalsfrågor för respektive bransch med paralleller till olika förhandlingsfrågor och rättsfall samt arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar. Tanken är att man väljer om man vill ta del av 1-, 2- eller 3-dagarsutbildning och inget hindrar att man anmäler olika deltagare till kursdagarna.
Kurserna leder till kunskap om det arbetsrättsliga regelverk som omger företagen både allmänt och branschspecifikt samt till att skapa förmåga att hantera frågorna i företagens vardag.

Tid: Första kursdagen startar kl 10.00 (kaffe från kl. 09.30) och slutar kl.17.00. Övriga kurser börjar kl. 08.30 (kaffe från kl. 08.00) och slutar kl. 16.00.
Kursavgift: 2 750 kronor per kursdag inkluderar kursmaterial, kaffe samt lunch. Avgiften faktureras företaget i efterhand.
Kursledare: Jurister/rådgivare från TMF och GFF (Grafiska Företagen).
 

Aktuella datum 2016

 

 Datum, plats  Uppplägg
 5-6 april, Jönköping  Dag 1) arbetsmiljö 2) arbetsrätt
 20-22 september, Stockholm  Dag 1) arbetsmiljö 2) arbetsrätt 3) kollektivavtal
 22-24 november, Malmö  Dag 1) arbetsmiljö 2) arbetsrätt 3) kollektivavtal
   

 

Anmälan:
Mejla eller skicka in till;
Carina Gisler
Box 55525, 102 04 Stockholm
carina.gisler@arbio.se
Fax: 08 – 611 60 25
Telefon: 08-762 68 24
Ha med följande information; Namn & Befattning, Företag, Postadress samt Telefon

OBS! Sista anmälningsdag är en månad före kursdatum.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se