TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Kurser, arbetsgivarfrågor

TMF är trä- och möbelindustrins bransch- och arbetsgivareorganisation. Inom arbetsgivareområdet ska TMF tillvarata medlemsföretagens intressen som arbetsgivare och det är ett ansvar som är omfattande. Därför finns en samlad expertkompetens som erbjuder utbildning och rådgivning kring avtal, lönebildning, kompetensutveckling och arbetsmiljö.

Genom TMF:s utbildningsverksamhet ges kvalificerat stöd i arbetet som arbetsgivarföreträdare, men även möjlighet till nätverk och erfarenhetsutbyte. I ett vidare perspektive är tanken att främja industriell utveckling, lönsamhet och konkurrenskraft.

För att så många medlemsföretag som möjligt ska ha möjlighet att delta i utbildningarna försöker vi lägga kurserna i olika delar av landet.

En av de mest mest populära utbildningarna är den branschspecifika basblocksutbildningen - en utmärkt grund för dig som arbetsgivare. Utbildningen vänder sig till representanter för trä- och möbelindustrin samt grafiska branschen.

Mer information om kurserna finns nedan.
 

Kurstillfällen 2016


BRANSCHSPECIFIK BASBLOCKSUTBILDNING

 Datum, plats  Upplägg
 5-6 april, Jönköping  
 Dag 1) arbetsmiljö 2) arbetsrätt
 20-22 september, Stockholm  Dag 1) arbetsmiljö 2) arbetsrätt 3) kollektivavtal
 22-24 november, Malmö  Dag 1) arbetsmiljö 2) arbetsrätt 3) kollektivavtal
   


Anmälningsinfo


FÖRHANDLINGSTEKNIK
 

Datum, plats Exakt adress
 23-24 februari, Göteborg  Radisson Blu Hotel, Lindholmspiren 4
 16-17 maj, Sthlm (fortsättning)  Näringslivets Hus, Storgatan 19
 19-20 september, Sthlm  Näringslivets Hus, Storgatan 19
 14-15 november, Malmö  Radisson Blu Hotel, Östergatan 10

Anmälningsinfo
 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se