TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Lönesättning

TMF jobbar aktivt med att hjälpa företagen sätta en korrekt lön. 
Lönesättning är ofta en fråga som kan upplevas som svår och som väcker känslor hos både arbetsgivare och arbetstagare. Enligt kollektivavtalet ska vi arbeta för en individuell och differentierad lön och storleken på skillnaderna och den påverkningsbara delen är något som varje företag bestämmer helt själv.

Ett bra lönesystem stimulerar och ger individen möjlighet att påverka sin lön - genom att jobba med saker som har en direkt koppling till företagets framgångfaktorer. Det blir i sin tur ett vinnande koncept som skapar engagemang, delaktighet och driv i organisationen.
På TMF hjälper vi till att uppdatera, förändra eller kanske bygga något helt nytt lönesättningssystem. Vi hjälper till med frågor kring att sätta lön, mål och att hålla utvecklingssamtal.

 

 


Kontakt

Daniel Peterson, 08-762 79 62

Daniel Peterson OB 1120150

 


TMF Lönebildning 180200 ram

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se