Din pension - val och möjligheter

I Trä- respektive Stoppmöbelavtalet finns det en möjlighet som vi – TMF och GS-facket – vill försäkra oss om att medarbetarna känner till. Arbetstidskonto (ATK) är en del av de anställdas löneförmåner som de kan välja att lägga in i ett pensionsplanerande och därmed rejält påverka sin pensionsutbetalning vid 65 års ålder eller ett beslut att gå i deltidspension vid 60 års ålder.

Med den här foldern vill vi, fack och arbetsgivare i samarbete, ge en grundlig genomgång av de olika alternativen.

Du får gärna skriva ut foldern och göra tillgänglig på arbetsplatsen så att alla medarbetare kan få tillgång till informationen.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se