TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Arbetsgivare

På dessa sidor finns information om arbetsgivarfrågor, bland annat om arbetsmarknad, kollektivavtal och kompetensutveckling. Vår uppgift är att bistå medlemsföretagen i frågor som rör relationen mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer.

Den främsta uppgiften är att teckna kollektivavtal med fackliga parter och TMF företräder även medlemsföretagen kostnadsfritt i rättstvister. Dessutom får företagen information om lagar och avtal inom t.ex lönesättning, personalärenden och arbetsmiljö.
På olika sätt hjälper TMF också våra medlemsföretag att utveckla arbetsmiljön och att förebygga skador i träindustrin . Vår specialist på arbetsmiljöområdet bevakar medlemsföretagens intressen gentemot myndigheter, motparter och andra organisationer.
Regionalt och centralt sätter vi den enskilde medlemmen i fokus när det gäller rådgivning kring förhandlingar och arbetsrätt.

Kompetensutveckling
En huvudppgift för TMF är att stödja och företräda medlemsföretagen i rollen som arbetsgivare. I uppgiften ingår att skapa förutsättningar för kompetensutveckling på områden som har med arbetsgivarrollen att göra. Detta sker bland annat genom kurser, konferenser och rådgivning i olika former. Några sådana områden är arbetsrätt med lagar och avtal, företagsledning och företagsutveckling, arbetsmiljö och löneadministrativa frågor. Genom dessa kurser för kompetensutveckling av chefer och medarbetare ger vi företagen stöd i sin verksamhetsutveckling.
 

Exklusivt medlemsmaterial
Några av menyerna till vänster är endast tillgängliga för TMF-medlemmar; Avtal, Blanketter/Mallar, Introduktion för nyanställda och Medlemscirkulär. De syns endast när man loggat in via medlemsinloggningen.


Kontakt

Eva Glückman OB 2120150

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se