Dörrar - verkställande utskott

Arbetet inom TMF:s dörrgrupp leds av ett verkställande utskott (DVU) utsedd av medlemmarna på dörrgruppens årsmöte. En valberedning ansvarar för val av DVU och dess ordförande. DVU håller möten mellan Dörrgruppens möten vid behov. Ordförande i DVU utses vid kommande möte.

Ledamöter, 2014-2015:
Inga-Lisa Johansson, Daloc Trädörrar
Michael Peterson, Nordan Sverige
Mikael Svensson, Diplomatdörren (ordf.)
Mikael Tinglöf, Polardörren
Arne Truedsson, Jeld-Wen


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se