Våra bransch- och produktgrupper:   Dörrar Fönster   TMF_Kokbadrum_50 TMF_Mobler_50 TMF_Specialinredningar_50 TMF_Tragolv_50 TMF_Trahus_50 TMF_Trappor_50 TMF_Traskivor_50

 

Fönster

Svensk fönsterindustri omsätter drygt 4 miljarder kronor och har cirka 2 750 anställda enligt SCB:s senaste siffror. Inom fönsterindustrin är merparten medlemmar i TMF och dess fönstergrupp.

TMF_Fonster_60Fönstergruppen

Fönstergruppen inom TMF omfattar drygt 40 företag som tillverkar trä och trä-aluminiumfönster. TMF:s fönstergrupp träffas två gånger per år då aktuella pågående projekt och aktiviteter rapporteras och diskuteras. I samband med dessa möten görs studiebesök och föredragshållare om aktuella och intressanta frågor bjuds in.
Verkställande utskott - Arbetet leds av ett verkställande utskott (FVU), utsett av medlemmarna på fönstergruppens årsmöte. En valberedning ansvarar för val av FVU och dess ordförande. FVU håller möten mellan fönstergruppens möten vid behov.
För aktuell sammansättning - gå till följande sida.

Marknad & Statistik
TMF arbetar med omvärldsbevakning och tar kontinuerligt fram flera olika typer av statistik samt prognoser. Fönsterstatistik tas in bland medlemmarna och några icke medlemsföretag varje kvartal och rapporteras ut i gruppen. Vidare rapporteras statistik över igångsatta och färdigställda lägenheter(flerfamiljshus och småhus), utveckling inom bygghandeln mm vid fönstergruppens möten.
Internationellt - TMF är medlem i EuroWindoor som är en europeisk samarbetsorganisation för dörrar och fönster.

Näringspolitik
Medlemsföretagens intressen representeras genom uppvaktning av regering, riksdag och myndigheter. En del politiska frågor drivs även massmedialt. En annan plattform är Almedalsveckan i Visby. Såväl nybyggnation och ROT av ”Miljonprogrammet” står överst på prioriteringslistan.

Teknik & Forskning
En viktig del för TMF och gruppen är att bevaka och svara på remisser från olika myndigheter eller andra. Exempel på detta är Boverkets byggregler (BBR) och AMA Hus (Byggtjänst). För närvarande följs olika miljömärkningar upp och TMF medlemsföretag kommer att finnas i arbetsgrupp för nya Byggvarudeklarationer (BVD) genom Byggmaterialindustrierna där TMF är medlem.
Inom dörr- respektive fönstergruppen finns en teknisk kommitté som står bakom SFDK (Svensk Fönster och Dörrkontroll) som utfärdar SFDK godkännande för ytterdörrar och fönster (sfdk.se).
Standardisering följs genom medlemskap i SIS och TK 179, svensk spegelkommitté för den europeiska TC 33 för dörrar och fönster. Detta arbete i Europa bevakas också genom FEMIB.

-------------------------

MEDLEMSSKAP/EXKLUSIVT MEDLEMSMATERIAL
Via medlemsinloggning (i övre högra hörnet) kommer du åt exklusivt medlemsmaterial inom fönstergruppen.
Genom att välja "fönster" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s fönstergrupp.


Kontakt

Martina Hallgren, 08 - 762 72 02

Dokument

Fönsterberäkningar 201304.pdf
PM manuell hantering Fönster.pdf
Risker vid manuell hantering.pdf
FEMIB activity report 2012.pdf
Sprickor i glas 201404.pdf
20130417 Årsmöte Möckelsnäs.pptx
20140520 TMF Villa Vik.ppt

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se