Fönster - verkställande utskott

Arbetet inom TMF:s fönstergrupp leds av ett verkställande utskott (FVU) utsedd av medlemmarna på fönstergruppens årsmöte. En valberedning ansvarar för val av FVU och dess ordförande. FVU håller möten mellan fönstergruppens möten vid behov.

Ledamöter, 2014-2015:
Mats Andersson, H-fönstret Lysekil (ordf.)
Mikael Carleson, Inwido Sverige
Beatrice Henriksson, Svenska Fönster
Anders Karlzén, Wimmerby Fönster
Michael Peterson, Nordan Sverige


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se