Våra bransch- och produktgrupper:   Dörrar Fönster   TMF_Kokbadrum_50 TMF_Mobler_50 TMF_Specialinredningar_50 TMF_Tragolv_50 TMF_Trahus_50 TMF_Trappor_50 TMF_Traskivor_50

 

Trägolv

Svensk trägolvsindustri har cirka 1 000 anställda och merparten av företagen är medlemmar i TMF och dess trägolvsgrupp. Totalt handlar det om cirka 20 företag som tillverkar fanérgolv, lamellgolv och massiva trägolv. 

TMF_Tragolv_60Trägolvsgruppen

Trägolvsgruppen inom TMF omfattar cirka dussinet företag som tillverkar lamellgolv, fanérgolv och massiva trägolv. TMF:s trägolvsgrupp träffas två gånger per år då aktuella pågående projekt och aktiviteter rapporteras och diskuteras. I samband med dessa möten görs studiebesök och föredragshållare om aktuella och intressanta frågor bjuds in.
Utöver dessa två gruppmöten per år kan speciella tema- eller utbildningsdagar arrangeras, ofta tillsammans med andra branschgrupper inom TMF.
Verkställande utskott - Arbetet leds av ett verkställande utskott (GVU) utsedd av medlemmarna på Trägolvsgruppens årsmöte. En valberedning ansvarar för val av GVU och dess ordförande. GVU håller möten mellan Trägolvsgruppens möten vid behov.
För aktuell sammansättning - gå till följande sida.

Marknad & Statistik
TMF arbetar med omvärldsbevakning och tar kontinuerligt fram flera olika typer av statistik samt prognoser. Trägolvsstatistik får man varje år från FEP som rapporteras ut i gruppen. Vidare rapporteras statistik över igångsatta och färdigställda lägenheter(flerfamiljshus och småhus), utveckling inom bygghandeln mm vid Trägolvsgruppens möten.
Internationellt - TMF/Trägolvsgruppen är medlemmar i FEP som är den europeiska samarbetsorganisationen för trägolvsindustrin.

Näringspolitik
Medlemsföretagens intressen representeras genom uppvaktning av regering, riksdag och myndigheter. En del politiska frågor drivs även massmedialt. En annan plattform är Almedalsveckan i Visby. Såväl nybyggnation och ROT av ”Miljonprogrammet” står överst på prioriteringslistan.

Teknik & Forskning
En viktig del för TMF och gruppen är att bevaka och svara på remisser från olika myndigheter eller andra. Exempel på detta är Boverkets byggregler (BBR) och AMA Hus (Byggtjänst). För närvarande följs olika miljömärkningar upp och TMF medlemsföretag kommer att finnas i arbetsgrupp för nya Byggvarudeklarationer (BVD) genom Byggmaterialindustrierna där TMF är medlem.
Trägolvsgruppen tar för närvarande ställning till förslag om Möbelfakta,trägolv.
Standardisering följs genom medlemskap i SIS och TK 182, svensk spegelkommitté för den europeiska TC som arbetar med trägolvsstandardisering. Detta arbete i Europa bevakas också genom FEP.

-------------------------

MEDLEMSSKAP/EXKLUSIVT MEDLEMSMATERIAL
Via medlemsinloggning (i övre högra hörnet) kommer du åt exklusivt medlemsmaterial inom trägolvsgruppen.
Genom att välja "trägolv" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s trägolvsgrupp.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se