Trägolv - verkställande utskott

Arbetet inom TMF:s trägolvsgrupp leds av ett verkställande utskott (GVU) utsedd av medlemmarna på trägolvsgruppens årsmöte. En valberedning ansvarar för val av GVU och dess ordförande. GVU håller möten mellan trägolvsgruppens möten vid behov.

Vid årsmötet den 23 april 2013 valdes följande ledamöter:
Gustaf Rappe, Rappgo, ordförande
Susanne Malmström, Tarkett
Roger Davidsson, Golvabia


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se