Trappor - verkställande utskott

Arbetet inom TMF:s trappgrupp leds av ett verkställande utskott (TVU) utsedd av medlemmarna på trappgruppens årsmöte. En valberedning ansvarar för val av TVU och dess ordförande. TVU håller möten mellan trappgruppens möten vid behov.

Ledamöter, 2014-2015:
Lennart Jonsson, ATAB-trappan (ordf.)
Anna Grånäs Jakobsson, Rättviks Trätrappor
Fredrik Hall, Snickarlaget
Johan Jonsson, Trätrappor Norsjö


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se