TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Länkar

I ett länkbibliotek har vi samlat länkar till webbplatser, där det finns information som på olika sätt har anknytning till trä- och möbelindustrin. Vi  kommer successivt att utveckla biblioteket. Länkarna öppnas i ett nytt fönster i din webbläsare.

Lämna tips på andra bra länkar:
E-post: info@tmf.se
 

Branschorganisationer (nationella)

Arkitektur
Färg, Möbler, Interiör (FMI)
Skogen i skolan
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet - SLA
Skogsindustrierna
SkogsSverige
Svensk Byggtjänst
Svenskt Näringsliv
Sveriges Byggindustrier
Träguiden

Branschorganisationer (internationella)


Exporthome, Portugal
Femib
Föreningen Dansk Möbelindustri

UEA, Union Europée L'Ameublement

Forskning & Utveckling

Forskningsrådet Formas
Lövträinstitutet
SIS - Svenska Standardiseringsinstitutet
SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Svenskt Limträ AB
Träcentrum Nässjö
Träguiden
Trätek, Institutet för treäteknisk forskning
Vinnova

Media/Press

Allt i Hemmet
Designmagasinet FORUM
Hus&Hem
Modern Interiör
NTT/woodnet.se
Svensk Form

Myndigheter

Allmänna Reklamationsnämnden
Arbetsförmedlingen
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmiljöforum
Arbetsmiljöverket
Konkurrensverket
Konsumentverket
Prevent

Mässor

100% Design, London
Ambiente, Frankfurt
Bau, byggmässa, München
Domotex (golv), Hannover
Elmia Material & Funktion
Fairlink (mässarrangemang)
IFFT Int furniture Fair Tokyo
Isaloni, Milano
Kölnmässan (bl a IMM)
Living Colour, Stocholm
Salon International du Meuble, Paris
Stockholm Furniture Fair
Stockholmsmässan
Swiss Bau Byggmässa, Basel
Trä & Teknik, Göteborg

Prognoser/Statistik

Handelns utredningsinstitut (HUI)
Konjunkturinstitutet
Prognoscentret
SCB - Statistiska Centralbyrån

Utbildningar

Branschgemensam gymnasie- och högskolesatsning
Carl Malmsten Furniture Studies
Chalmers tekniska högskola
Högskolan för Design och Konsthantverk
Konstfack
Konsumentverket
KTH Kungliga Tekniska Högskolan
Linnéuniversitetet
YTH - Yrkesteknisk Högskoleutbildning

Övriga länkar

Exportrådet
Företagarguiden
Riksdagen

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se