Business Sweden

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Målsättningen är att stärka bilden av Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner.

Med kontor i 57 länder och i varje region i Sverige, kan man identifiera internationella affärsmöjligheter för svenska företag och skapa intresse för investeringar i Sverige. Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet, vilket ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

För TMF och Skogsindustrierna gäller följande huvudkontaktpersoner:

  • Valter Norman, Business Developer, Business Sweden, första kontaktperson för företag som vill utveckla sin verksamhet internationellt
    E-post: valter.norman@business-sweden.se Telefon: +46 761343647
     
  • Wilhelm Wojtasik, Project Manager, Business Sweden, första kontaktperson för TMF och Skogsindustrierna
    E-post: wilhelm.wojtasik@business-sweden.se Telefon: +48 664 431 072

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se