Exportkrediter

Får du inte betalt av din kund i utlandet? Behöver du extra rörelsekapital? Kräver din köpare någon form av kontraktsgarati? Ta TMF:s hjälp för att komma till rätta med exportkrediter.

EKN, Exportkreditnämnden, har ett brett produktsortiment för små och medelstora exportföretag som ger skydd mot risker under hela din affärsprocess och som leder till bättre finansiering. Med garantier från EKN kan du göra fler affärer på dina nuvarande exportmarknader men också våga ta steget in på nya marknader. EKN främjar den svenska exporter med statliga garantier.

Läs mer i dokumenten till höger.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se