TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Marknad & Export

Flera av TMF:s medlemsföretag verkar i andra länder och exporterar en ganska stor del av sin produktion. Under den här avdelningen finns värdefull info när det gäller exportrelaterade frågor.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se