TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Miljö & Hållbarhet

TMF har en uttalad prioritering av miljö och hållbarhet. Viktiga frågor är t.ex cirkulär ekonomi, energi, miljömärkningar och ett hållbart producerande. Mycket av arbetet sker på europeisk nivå - inom EU.

– Hållbarhet är en av våra viktigaste framtidsfrågor och hållbart företagande är också en förutsättning ur konkurrenssynpunkt. Våra medlemsföretag ligger redan långt framme, och det arbetet vill vi som organisation driva och utveckla vidare inom hela branschen, säger Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling på TMF.


Kontakt

Robin Ljungar, 08-762 72 43

Robin Ljungar OB 2120150

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se