Våra bransch- och produktgrupper:   Dörrar Fönster   TMF_Kokbadrum_50 TMF_Mobler_50 TMF_Specialinredningar_50 TMF_Tragolv_50 TMF_Trahus_50 TMF_Trappor_50 TMF_Traskivor_50

 

Kök & Bad

Kök- & Bad-gruppen inom TMF omfattar cirka 40 företag som tillverkar kök och badrum mot marknader för småhus, objekt och konsument. Gruppen har ett flertal konkurrensneutrala frågor på sin agenda, bland annat lobbying, avtal, juridik, standarder samt kvalitet.

TMF_Kokbadrum_60

Marknad & Statistik
I samarbete med TMF-Prognoscentret sammanställs fortlöpande adekvat statistik för Kök & Bad.
Huvuddelen av de större företagen deltar på de ledande mässorna i Sverige; Stockholm Furniture Fair, Nordbygg samt Hem och Villa. TMF medverkar till att optimera medlemmarnas exponering.

Nätverk & Utbildning
Gemensamma angelägenheter för Kök & Bad-gruppen diskuteras vid årliga möten, som ofta mynnar ut i att man utser arbetsgrupper för att driva angelägna projekt, t ex kvalitetsfrågor, konsumentavtal och maskininstallation.

Teknik & Forskning
Teknik och utveckling är ett viktigt område för Kök & Bad-gruppen och det sker ofta i projektform och i samarbete med andra myndigheter och branschorganistioner. Två av de senaste är Bygg badrummet rätt samt Säkra köket mot vattenskador. Läs mer om dem via menyn till höger.


EXKLUSIVT MEDLEMSMATERIAL
Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom Kök & Badgruppen. Du kan du ladda ner diverse broschyrer, rådgivning samt mötesprotokoll.

MEDLEMSSÖK
Genom att välja "kök & bad" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s Kök & Bad-grupp.

 


Kontakt

Jenny Andersson, 08-762 72 58

Jenny Andersson OB 2120150

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se