Avtal

TMF:s kök & badgrupp och Konsumentverket har träffat överenskommelse om allmänna avtalsvillkor för konsumenter.

Avtalet samt två köporderavtal finns nedladdningsbara (i högerkolumnen) för inloggade medlemmar.


Dokument

Avtal Konsumentverket_2012.pdf
Köporderavtal 30-60-10%.doc.docx
Köporderavtal 30-70% .doc.docx

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se