Våra bransch- och produktgrupper:   Dörrar Fönster   TMF_Kokbadrum_50 TMF_Mobler_50 TMF_Specialinredningar_50 TMF_Tragolv_50 TMF_Trahus_50 TMF_Trappor_50 TMF_Traskivor_50

 

Möbler

Svensk möbelindustri kommer från en gedigen hantverkstradition, baserad på närhet och tillgång till efterfrågan, som nu utvecklats till en modern och effektiv industri med internationellt efterfrågade produkter. Idag har vi hela kedjan ifrån små lokala producenter till omfattande processindustrier som exporterar världen över.

TMF_Mobler_60Möbelgruppen

Fokusområden: Mässor; Stockholm Furniture Fair och Milano-mässan, nordiskt och internationellt samarbete, Möbelfakta, immaterialrätt, LOU - Lagen om offentlig upphandling, exportstrategi. 
Styrgrupp - Arbetet inom TMF Möbler leds av en styrgrupp, där en valnämnd ansvarar för val av ledamöter samt dess ordförande. Styrgruppen träffas regelbundet för att diskutera och lägga fast riktlinjer för TMF:s arbete i branschrelaterade frågor. Läs mer.

Marknad & Statistik
Sveriges produktion av möbler och köksinredningar uppgår till totalt 22 miljarder kronor, varav nästan 16 miljarder kronor är export.  Den totala importen av möbler landar på 16,2 miljarder kr. Norge är de svenska företagens största exportmarknad med 34 procent av den totala andelen. Andra viktiga exportländer är Danmark och Tyskland.  De länder som Sverige importerar mest möbler från är Kina, Polen och Litauen.
Möbelindustrin, inklusive köksinredningar, omfattar totalt 2 226 företag, varav 828 är företag med anställda. Totalt antal anställda inom möbelindustrin är 13 000. (Källa: SCB)

Näringspolitik
TMF ska proaktivt driva frågor för att stärka konkurrensförutsättningarna för svensk möbel-  och inredningsindustri. Detta innebär både att undanröja hinder och att peka på nya möjligheter. Två viktiga fokusområden är; LOU – Lagen om offentlig upphandling - samt motverkande av produktkopiering. Läs mer i vänstermenyn.
 


Kontakt

Cecilia Ask Engström, 08-762 72 06

Cecilia Ask Engström OB 1120150
 

 

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se