Franska återvinningsregler

Business to Business/Non-domestic furniture - VALDELIA
Som leverantör av möbler till non-domestic så är man ålagd ta ut en skatt (Eco-tax) som ska finansiera avfallshanteringen av möbler istället för att kostnaden ska belasta skattebetalarna. Skatten baseras på möbelns vikt och beroende på vilket material som möbeln till största delen är tillverkad av så är det olika tariffer. Som producent måste man beräkna skatten och fakturera sin kund denna utöver försäljningspriset. Regelverket gäller from 1 maj 2013. Om man är aktiv inom B2B så ska avgifter betalas till Valdelia.
För mer information; ladda ner PDF från Valdelia (till höger). Där finns även länk till den franska organisationen; www.valdelia.org.
Kontaktperson på Valdelia: Bruno Mouzé, bruno.mouze@valdelia.org.

Business to Consumer/Domestic furniture – ECO MOBILIER
Som leverantör av möbler för hem-möbel så ska man också ta ut en skatt (Eco-tax) som ska finansiera avfallshantering av möblerna när de tjänat ut. Man ska för varje möbel beräkna skatten som baseras på antingen vikt, storlek eller antal sittplatser beroende på vilket typ av möbel som avses. Avgiften ska tas ut vid försäljning och det ska framgå hur stor denna avgift är vid sidan av försäljningspriset. Regelverket gäller from 1 maj 2013.
För mer information; ladda ner PDF från Eco Mobilier (till höger). Där finns även länk till den franska organisationen; www.eco-mobilier.fr.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se