Mässor

Möbelsektionen anordnar mäss-support för medlemmar. Denna support är olika från gång till gång, beroende på medlemmarnas önskemål och engagemang på de olika mässorna. TMF har dock alltid ett fast deltagande på Stockholm Furniture Fair och Salone del Mobile (Milanos internationella möbel-mässa).

Stockholm Furniture Fair
Stockholm Furniture Fair är världens största mötesplats för nordisk design och en viktig arena för svensk möbelindustri. Mässan besöktes 2009 av cirka 36 000 personer från 53 länder och 760 utställare fanns på plats.
TMF: möbelsektion har ett samarbetsavtal med mässan där man som utställare och medlem i förbundet erhåller ett marknadsbidrag . TMF har en monter och en rad olika aktiviteter på mässan.

Milano mässan - Salone Internazionale del Mobile
Salone Internazionale del Mobile är världens största och mest prestigefyllda internationella möbel- och designmässa. TMF finns på plats varje år och ett tiotal svenska medlemsföretag inom möbelgruppen har genom TMF:s agerande och kontakter med arrangören Cosmit lyckats med att få egna montrar. I samband med mässan har även olika events arrangerats för att skapa uppmärksamhet kring svensk design och svensk möbelindustri.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se